Missie van De Witte Berken

De Witte Berken is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die typemodules in de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening aanbiedt.

We richten ons op jongens en meisjes van 0 tot 21 jaar en hun context die zich in een problematische leefsituatie bevinden.

We beogen, via het begeleiden van zowel het kind als de context, een terugkeer naar de context en/of het creëren van een nieuwe context en/of het ontplooien naar zelfstandigheid.

We bieden 22 verblijfsmodules aan gekoppeld aan 23 modules contextbegeleiding. De 23e module contextbegeleiding kan ingezet worden als een module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. Deze modules worden zowel residentieel, ambulant als mobiel (in functie van autonoom wonen) en flexibel ingezet, naargelang de noodzaak en op maat van het kind en de context.

De grondhouding van alle medewerkers weerspiegelt de basisprincipes die we binnen onze organisatie zeer belangrijk vinden. Deze basisprincipes zijn: respect, empathie, echtheid en eerlijkheid, teamwerking en openheid, flexibiliteit, positieve ingesteldheid, doorzettingsvermogen, relativeringsvermogen en zorgend werken.